Mens in uitvoering

Voor professionele en
persoonlijke ontwikkeling

Profile Dynamics® is een mooi en krachtig instrument voor individuele en teamontwikkeling, gebaseerd op de theorie van de psycholoog Clare W. Graves. Graag zet ik Profile Dynamics® bij aanvang van een traject in. Inzicht in je eigen drijfveren vergroot je bewustzijn én het begrip voor jezelf en anderen.

Profile Dynamics® maakt drijfveren en voorkeursgedrag van mensen inzichtelijk aan de hand van zeven kleuren. Elke kleur staat voor herkenbare eigenschappen, denkwijzen en gedrag.

Het persoonlijk profiel geeft inzicht in de manier waarop je communiceert, denkt en handelt. Ook geeft het informatie over je weerstanden en energiebalans. Persoonlijke profielen kunnen ook vertaald worden naar een teamprofiel, zodoende krijg je inzicht in de kwaliteiten van het team.

Het profiel geeft geen waardeoordeel. Wel kent elk profiel sterke en minder sterke kanten. Ook kunnen verschillen tussen profielen aanleiding geven tot wrijving en onbegrip. Door kennis van drijfveren neemt het onderlinge begrip toe en verbetert de samenwerking en communicatie.

                               


Zie voor meer informatie www.profiledynamics.nl


< klik hier om naar de homepage te gaan